Tłumacz przysięgły – jakie uprawnienia są potrzebne ?

Tłumacz przysięgły – jakie uprawnienia są potrzebne ?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to tłumacz, który posiada szczególne uprawnienia do tłumaczeń dokumentów, których treść będzie respektowana przez system sądowniczy i urzędniczy. Ma on prawo tłumaczyć dokumenty sądowe, różnego rodzaju pisma urzędowe, może również potwierdzić autentyczność dokumentów napisanych w obcych językach. Ma także prawo do potwierdzenia autentyczności odpisów i tłumaczeń wykonanych przez innych tłumaczy.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Aby zostać tłumaczem przysięgłym trzeba spełniać szereg warunków, będą to:

  • trzeba posiadać polskie obywatelstwo albo obywatelstwo któregoś z państwa Unii Europejskiej, bądź państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, czyli EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub obywatelstwo innego państwa, na zasadzie wzajemności z państwem polskim
  • należy znać język polski
  • należy posiadać pełnię zdolności do czynności prawnych
  • nie można być karanym za umyślne przestępstwo, skarbowe lub nieumyślne skierowane przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego
  • trzeba ukończyć studia wyższe
  • i zdać z pozytywnym wynikiem egzamin z umiejętności tłumaczenia tekstów z języka polskiego na obcy oraz odwrotnie.

Egzamin tłumaczenia jaki należy zdać przygotowuje Państwowa Komisja Egzaminacyjna powoływana przez Ministra Sprawiedliwości. Członkowie Komisji wybierani są co 4 lata.

Egzamin składa się zawsze z dwóch części. Część pierwsza obejmuje tłumaczenie pisemne z języka polskiego na obcy i odwrotnie. Część druga obejmuje tłumaczenia ustne z języka polskiego na obcy i odwrotnie.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*