Księgowość – czym się zajmuje?

Księgowość – czym się zajmuje?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Rachunkowość jest procesem stosowanym w celu dostarczenia informacji o działalności finansowej i pozycji organizacji. Proces rachunkowości dzieli się na dwie szerokie kategorie: rachunkowość zarządczą i rachunkowość finansową.

Rachunkowość zarządcza 

Dostarcza informacji na temat kosztów i przychodów produktów i usług, a także wyników funduszy wewnętrznych, takich jak konta płacowe. Księgowi zarządczy analizują, ile pieniędzy jest wydawanych na każdy produkt lub usługę i oceniają, czy firma jest rentowna. Księgowi zarządzający obliczają również, ile pieniędzy jest potrzebnych do prowadzenia działalności każdego dnia lub miesiąca. Informacje te pomagają kierownictwu podejmować decyzje dotyczące cen produktów lub usług oraz poziomu zatrudnienia.

Rachunkowość finansowa 

Dostarcza informacji o sytuacji finansowej firmy inwestorom, potencjalnym kredytodawcom, wierzycielom i innym osobom zainteresowanym jej wynikami w czasie. Sprawozdania finansowe obejmują rachunki zysków (zwane również raportami zysków), bilanse (zwane również sprawozdaniami z sytuacji finansowej) i sprawozdania z przepływów pieniężnych (zwane również sprawozdaniami z przepływów pieniężnych). Dokumenty te mówią o tym, ile pieniędzy zostało zarobionych w określonym czasie (np. w ciągu jednego roku), jakie rodzaje aktywów zostały zakupione za te pieniądze, jakie rodzaje zobowiązań zostały zaciągnięte w tym okresie, gdzie wszystkie te fundusze poszły po opuszczeniu konta bankowego.

Jeśli chcesz korzystać z takich usług, to prowadzenie księgowości Gorzów Wlkp, jest miastem, w którym znajdziesz wielu specjalistów.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*