Raportowanie ESG – na czym polega?

Raportowanie ESG – na czym polega?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Raportowanie ESG staje się coraz ważniejszym aspektem sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju, ponieważ inwestorzy i inni interesariusze domagają się większej przejrzystości w zakresie wyników spółek w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego.

Czym jest raportowanie ESG?

Raportowanie ESG jest samoregulującym się podejściem do raportowania zrównoważonego rozwoju, które skupia się na identyfikacji, ocenie i zarządzaniu ryzykiem i możliwościami związanymi z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego w organizacji.

Raportowanie ESG obejmuje wszystkie obszary działalności firmy, które mogą mieć wpływ na jej wyniki finansowe lub reputację. Obejmują one:

Wyniki finansowe – raportowanie ESG obejmuje metryki finansowe, takie jak zwrot z inwestycji, koszt kapitału i rentowność (wzrost przychodów). Przygląda się również temu, jak dobrze firma zarządza swoimi finansami i jak wykorzystuje swoje zasoby. Obejmuje to, jak dobrze wykorzystuje przepływy pieniężne, ratingi kredytowe i zwroty dla akcjonariuszy.

Wyniki środowiskowe – sprawozdawczość ESG analizuje również wpływ na środowisko, taki jak emisja gazów cieplarnianych, zużycie wody i praktyki zarządzania odpadami.

Wyniki społeczne – sprawozdawczość ESG bada, jak dobrze firmy zarządzają swoimi relacjami z pracownikami, klientami i dostawcami. Uwzględnia również to, jak traktują społeczności, w których działają. Obejmuje to kwestie związane z prawami człowieka, takie jak naruszanie praw pracowniczych lub dyskryminacja mniejszości lub kobiet w miejscu pracy.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*