Polityka transportowa w Europie

Polityka transportowa w Europie
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

W dzisiejszych czasach transport stanowi jeden z kluczowych sektorów gospodarki europejskiej, a co za tym idzie, w transporcie pracuje ponad 11 mln Europejczyków. Udział wartości dodanej brutto transportu wynosi ogółem dla 28 państw członkowskich UE 4,8%, czyli 548 mln euro. Transport europejski jest więc jednym z sektorów, który w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu gospodarczego.

W związku z opłacalnością (z punktu widzenia gospodarczego oraz społecznego) transportu jest on także wspierany przez komisję europejską. Jej celem jest właśnie kształtowanie i wspieranie polityki transportowej, która oferuje rozwiązania efektywne, bezpieczne i zrównoważone, aby mogła oferować warunki rozwoju dla przemysłu oraz być źródłem zatrudnienia dla wielu osób.

Celem polityki transportowej UE realizowanym od 2014 roku jest połączenie całego kontynentu europejskiego, który realizowany jest między innymi poprzez uspójnianie standardów w ruchu kolejowym oraz usuwanie innych przeszkód natury technicznej.

Wyzwania dla europejskiego transportu

Najważniejszymi wyzwaniami dzisiejszego transportu są przede wszystkim zatory komunikacyjne, które negatywnie wpływają na ruch drogowy oraz lotniczy, ich skutkiem są straty finansowe. Jednym z zagrożeń, o których bardzo często wspomina się przy okazji mowy o transporcie jest uzależnienie od ropy naftowej, na której ceny wpływa także polityka międzynarodowa. Znaczącym zagrożeniem dostrzeganym przez europejskich specjalistów jest również emisja gazów cieplarnianych, dlatego UE wspiera proekologiczne rozwiązania, mające zapobiegać ociepleniu klimatu.

Artykuł napisany we współpracy z właścicielem jednej z firm spedycyjnych międzynarodowej z Warszawy.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*