Czym są przejścia ppoż?

Czym są przejścia ppoż?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, każdy budynek musi zostać podzielony na odseparowane strefy pożarowe. Pomiędzy nimi znajduje się wypełnienie z materiałów niepalnych, które utrudnia rozprzestrzeniania się ognia w razie pożaru. Taki sposób konstrukcji ma na celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy w danym obiekcie. Przez wszystkie strefy biegną instalacje techniczne, które przechodzą przez specjalne przegrody zwane przepustami instalacyjnymi. Są to przejścia, które bezpośrednio ingerują w konstrukcję stropów i ścian. Każde z nich musi zostać skonstruowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warto skorzystać z pomocy rzeczoznawców ppoż. Posiadają oni niezbędną wiedzę, aby doradzić nam odnośnie do zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dzięki nim będziemy w stanie wybrać odpowiednie rozwiązania, które cechują się dużą skutecznością przy jednocześnie stosunkowo niskich kosztach.

Podstawowe informacje dotyczące przejść przeciwpożarowych

Decydując się na przejścia ppoż promat, należy sprawdzić, czy spełniają one wymagania określone w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych. Wszystkie przepusty muszą mieć klasę odporności ogniowej (EI) adekwatną do materiałów, z których wykonano oddzielenie przeciwpożarowe. Jedynym wyjątkiem są pojedyncze rury instalacji ogrzewczych, kanalizacyjnych i wodnych, które biegną do pomieszczeń o charakterze higieniczno-sanitarnym. Wszystkie przejścia, które przechodzą przez zewnętrzne ściany obiektu i znajdują się poniżej poziomu terenu, muszą być dodatkowo zabezpieczone. Ma to na celu uniknięcie przenikania gazu do środka budynku. Klasa odporności ogniowej przepustów przeciwpożarowych musi być taka sama lub większa niż w przypadku przegrody, w której znajduje się przejście.

Konkretne sposoby zabezpieczania przepustów są uzależnione od rodzaju instalacji, które przez nie przebiega. Szczególną uwagę należy zwrócić na przewody z aluminium, miedzi lub stali. Tego typu materiały niepalne szybko nagrzewają się podczas pożaru. Oprócz tego skutecznie przewodzą ciepło i mogą spowodować szybsze rozprzestrzenianie się ognia wewnątrz budynku. Podstawowe metody opierają się na wykorzystywaniu systemów mas i farb ogniochronnych. Przewód należy pomalować po obu stronach przegrody. Konkretne dane dotyczące prawidłowego przeprowadzenia tego procesu możemy znaleźć we właściwej aprobacie technicznej. Z kolei przewody palna musimy zabezpieczyć z użyciem wkładów pęczniejących. Jeżeli wybuchnie pożar, taki materiał znacznie zwiększy swoja objętość.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*