Czym jest metrologia?

Metrologia jest to nauka traktująca o pomiarach i o zasadach interpretacji uzyskanych wyników, a także o czynnościach potrzebnych do wykonania pomiarów. Dziedzina ta obejmuje zarówno praktyczne, jak i teoretyczne aspekty związane z pomiarem, bez względu na jego rodzaj. Obejmuje ona zagadnienia związane z jednostkami i wzorcami miary, przyrządami pomiarowymi, błędami pomiarów, a także cechami obserwatorów. W zakres metrologii wchodzi również wyznaczanie stałych fizycznych i określanie właściwości tworzyw i materiałów. 

Rodzaje metrologii.

Wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje metrologii:

  • ogólną – która dotyczy problemów wszystkich zagadnień metrologicznych
  • stosowaną – która dotyczy konkretnego typu wielkości mierzonej
  • teoretyczną – zajmującą się zagadnieniami teoretycznymi
  • prawną – określająca obowiązujące wymagania techniczne oraz prawne

Metrologią w Polsce zajmuje się Główny Urząd Miar i instytuty naukowe, a także firmy prywatne. Do jednej z najbardziej znanych należy zaliczyć Pomorskie Centrum Metrologii https://pcm.pomorskie.pl/, które oferuje szeroką gamę usług związanych z metrologią. Jest również producentem wag samochodowych, kolejowych i platformowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

szesnaście − szesnaście =