Jakie techniki i metody wykorzystuje psycholog w diagnostyce pacjentów?

Jakie techniki i metody wykorzystuje psycholog w diagnostyce pacjentów?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Zdrowie psychiczne jest coraz częściej poruszanym tematem. Wreszcie zaczęto dostrzegać problem plagi chorób i zaburzeń psychicznych, którego nęka współczesne społeczeństwo. Wizyta u psychiatry czy psychologa przestaje być już tematem tabu i staje się sposobem na dbanie o siebie i swoje samopoczucie, a także metodą na lepsze poznanie swojego wnętrza i motywów działań. Pomocnym w tym procesach jest diagnostyka psychologiczna przeprowadzana przez psychologa. Specjaliści nie ograniczają się wyłącznie do pracy w gabinetach, te same działania może przeprowadzić również psycholog online Warszawa lub w mieście także może przeprowadzić diagnostykę lub rozpocząć terapię.

Co to jest diagnostyka medyczna?

Diagnostyka medyczna może być zlecona przez przez psychiatrę, jeśli do niego uczęszczamy, aby głębiej poznać pacjenta i jego problemy. Może też wynikać z własnej inicjatywy pacjenta, który chce wiedzieć o sobie więcej. Testy psychologiczne obejmują rozpoznanie pod kątem chorób i zaburzeń psychicznych, ocenę neuropsychologiczną, a także sprawdzenie poziomu inteligencji. Podczas ich trwania pacjent zostaje poddany badaniu osobowości i  funkcji poznawczych. Po przeprowadzeniu diagnostyki pacjent dostaje pisemny wynik testów oraz wytyczne dotyczące dalszego postępowania.

Jak wygląda proces diagnostyczny?

Przebieg zależy od rodzaju przeprowadzanych testów psychologicznych, ale zawsze przeprowadza się wywiad z pacjentem, obserwację, właściwy test, a następnie omawia się jego rezultat. Osobowość ocenia się poprzez badania MMPI-2 i Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości SCID-5-PD. Są to po prostu zbiory pytań dotyczących różnych kwestii w życiu pacjenta. Jeśli chodzi o procesy poznawcze, sprawdza się pamięć, umiejętności skupienia uwagi i wzrokowo-przestrzenne. Do oceny inteligencji służy Skala Inteligencji Wechslera lub Test Matryc Ravena.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*