Polityka Cookies

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa reguły przetwarzania i ochrony danych osobowych dostarczonych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Portalu.
 2. W trosce o bezpieczeństwo udostępnionych nam informacji stworzyliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i nieustannie weryfikujemy ich zgodność z właściwymi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są dzięki zgodzie wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje gromadzenia informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 5. Serwis zbiera dane dobrowolnie udostępnione przez użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z przeznaczenia danego formularza np. w celu zrealizowania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 7. Dane osobowe zachowane w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom nieupoważnionym, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do edycji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych jak również rozwój naszego serwisu internetowego. O wszystkich modyfikacjach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą ukazać się linki do zewnętrznych stron internetowych. Takie serwisy działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis zapytajoto.pl. Strony te mogą mieć własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 11. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów tejże polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – „Skontaktuj się”.